Alat Pernapasan Ikan Lengkap dengan Bagian Insang

Last Updated on 20 May 2024 by Adha Susanto

Estimated reading time: 5 minutes

Ikan bernapas menggunakan alat pernapasan yang disebut insang atau branchia (gill filament). Insang ikan (gill filament) memiliki fungsi untuk pertukaran oksigen. Warnanya khas merah muda yang selalu dalam kondisi lembab. Alat tersebut tidak hanya berfungsi untuk sistem pernapasan. Sedangkan fungsi lainnya yakni sebagai filter makanan, memikat lawan jenis dan identifikasi. Berikut uraian singkat beserta gambar bagian insang ikan.

Bagian dan gambar alat pernapasan insang ikan

Sebagai alat sistem pernapasan insang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai peran penting. Peran penting tersebut diantaranya untuk proses osmoreglulasi, sekresi nitrogen dan keseimbangan ion.

bagian bagian insang pada alat pernapasan ikan
Gambar bagian-bagian insang ikan (Ernita et al. (2020) & Freepik.com)

Setiap insang ikan terdiri dari tiga bagian alat sistem pernapasan yaitu lembaran atau daun insang, tapis insang, dan tulang lengkung insang. Untuk fungsi setiap bagian alat pernapasan pada insang ikan adalah sebagai berikut:

Filamen branchialis (filamen insang / gill filament)

Lembaran atau filamen insang (hemibranchia = gill filament) merupakan bagian dari insang. Ciri dari filamen insang yaitu berwarna merah, berbentuk seperti sisir, tersusun atas jaringan lunak dan melekat pada lengkung insang.

Adapun beberapa fungsi dari filamen branchialis (gill filament) adalah sebagai berikut:

Pertama. Tempat terjadinya pengikatan oksigen terlarut, karena tersusun oleh kapiler-kapiler darah sebagai cabang dari arteri branchialis.  

Kedua. Gill filament memiliki fungsi sebagai penyaring ukuran partikel pakan yang akan masuk ke farings.

Baca Juga: Sistem Pencernaan Ikan: Organ dan Urutan

Arcus branchialis (arcus insang)

Tulang lengkung insang ikan (archus branchialis) merupakan tulang berwarna putih yang berfungsi sebagai tempat melekatnya filamen dan tapis insang. Letak tulang lengkung insang ini berada di dalam ruang insang dan umumnya berjumlah empat pasang.

Branchiospinalis (raker insang: tapis insang)

Tapis insang (branchiospinalis) merupakan sepasang deretan tulang rawan pendek dan agak bergerigi. Branchiospinalis melekat pada bagian aterior arcus branchialis yang berfungsi sebagai respirasi ikan.

Fungsi lain dari bagian insang ini adalah untuk mengendalikan ukuran partikel pakan yang masuk kedalam ruang farings.

bagian insang sebagai alat sistem pernapasan ikan
Bagian – bagian insang ikan (Ernita et al. (2020))

Sistem pernapasan pada ikan bertulang sejati (osteichthyes)

Proses pernapasan yang terjadi dari ikan dimulai dari pengambilan gas O2 terlarut di air melalui insang secara difusi. Dari insang, O2 akan diangkut oleh darah melalui pembuluh darah menuju ke seluruh jaringan tubuh.

Nah, dari jaringan tubuh gas CO2 diangkut oleh darah menuju ke jantung. Sesudah dari jantung CO2 akan menuju ke insang untuk melakukan pertukaran gas. Sistem tersebut akan terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang.

Fase-fase yang terjadi daam sistem pernapasan ikan betulang sejati

Inspirasi ikan

Terjadinya gerakan menutup insang ke samping dan selaput tutup tetap menempel pada tubuh berdampak pada rongga mulut yang bertambah besar. Dan hal sebaliknya akan terjadi yakni celah belakang insang tertutup.

Dampaknya akan menyebabkan tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara luar. Sehingga celah mulut akan membuka dan menybabkan aliran air masuk kedalam rongga mulut.

Ekspirasi ikan

Setelah air masuk ke mulut, celah mulut menutup. Insang akan kembali ke kedudukan semula. Dan di ikuti dengan membukanya celah insang. Air dalam mulut akan mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Di tempat ini akan terjadi pertukaran udara pernapasan. Darah melepaskan CO2 ke dalam air dan mengikat O2 dari air.

Pernapasan pada ikan bertulang rawan

Ikan bertulang rawan adalah ikan yang insangnya tidak tertutupi dengan operkulum. Sehingga masuk dan keluarnya udara dari rongga mulut, disebabkan oleh perubahan tekanan di rongga mulut. Perubahan tekanan disebabkan karena adanya perubahan volume rongga mulut akibat gerakan naik turun rongga mulut.

Jika dasar mulut bergerak ke bawah, maka volume rongga mulut bertambah. Sehingga tekanannya akan lebih kecil dari tekanan air di sekitarnya. Akibatnya, air akan mengalir ke rongga mulut melalui celah mulut. Pada akhirnya terjadilah proses inspirasi.

Saat dasar mulut bergerak ke atas, maka volume rongga mulut mengecil. Tekanannya akan naik dan celah mulut tertutup. Sehingga air akan mengalir ke luar melalui celah insang. Maka terjadilah sebuah proses yang disebut proses ekspirasi CO2. Nah disaat seperti inilah akan terjadi pertukaran gas O2 dan CO2 di air oleh ikan.  

Baca Juga: Ciri Ikan Chondrichthyes (Bertulang Rawan)

Sistem pernapasan pada ikan paru-paru (dipnoi)

Seperti halnya sistem pernapasan pada Amphibia. Ikan selain mempunyai insang juga mempunyai paru-paru. Sistem pernapasan ikan paru -paru di lengkapi dengan gelembung udara satu atau sepasang untuk membantu pernapasan, yaitu pulmosis.

Pulmosis terdiri dari pembuluh darah dan di hubungkan dengan kerongkongan oleh duktus pneumatikus. Saluran tersebut merupakan jalan masuk dan keluarnya udara dari mulut ke gelembung. Dan juga terjadi sebaliknya. Yang sekaligus akan memungkinkan terjadinya difusi udara ke kapiler darah.

Di bumi ini terdapat tiga jenis ikan paru-paru yaitu ikan paru paruamerika selatan, ikan paru-paru afrika, dan ikan paru – paru queensland (Australia).

Jenis ikan tersebut mampu bertahan hidup walau air telah kering dan insang tidak berfungsi. Mereka dapat bertahan hidup, karena mampu bernapas dengan bantuan gelembung udara di dalam tubuhnya.

Contoh ikan di Indonesia yang mempunyai kemampuan seperti jenis ikan-ikan di atas yaitu lele, gabus, gurami, dan betok. Jenis-jenis ikan tersebut mampu hidup karena adanya alat bantu pernapasan yang disebut labirin.

Labirin adalah perluasan ke atas pada rongga insang, dan membentuk lipatan-lipatan. Sehingga terbentuklah rongga-rongga yang tidak teratur. Rongga labirin berfungsi untuk menyimpan udara (O2).

Sehingga ikan-ikan tersebut dapat bertahan hidup pada perairan yang kandungan oksigennya rendah. Selain dengan labirin, ikan tersebut dapat menyimpan O2 pada gelembung renangnya. Gelembung renang pada jenis-jenis ikan tersebut berada di dekat punggung.

Fungsi lain insang

Selain berfungsi sebagai sistem pernapasan pada ikan. Ternyata insang berfungsi untuk menarik perhatian lawan jenis dan mangsa. identifikasi jenis ikan.

Artedius harringtoni jantan, Argyropelecus hemigymus dan Maurolicus muelleri adalah ikan dengan membrane branchios tegal berwarna cerah untuk menarik mangsa dan lawan jenisnya.

Sedangkan fungsi lain dari insang adalah untuk kegiatan identifikasi jenis ikan. Bagian insang yang diamati adalah jumlah tapis insang pada lengkung insang.

Baca Juga: Indera Penciuman Ikan (Olfactori): Sistem dan Fungsi

Referensi

Nafiun.com